Poradnia Psychologoczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie
Nowy rok szkolny 2015/16
Sala PPP nr 20
Pokój zajęć PPP nr 20
Nauczanie indywidualne:
 • wniosek o nauczanie indywidualne
Wniosek o nauczanie indywidualne
 • zgoda na przekazanie informacji
Zgoda na przekazanie informacji
 • zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie lekarskie
 • opinia pedagogiczna o uczniu
Opinia pedagogiczna o uczniu
 
Kształcenie specjalne:
 • wniosek o kształcenie specjalne
Wniosek o kształcenie specjalne
 • zgoda na przekazanie informacji
Zgoda na przekazanie informacji
 
 
Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze:
 • wniosek o zajęcia rewalidacyjno wychowawcze
Wniosek o zajęcia rewalidacyjno wychowawcze
 • zgoda na przekazanie informacji
Zgoda na przekazanie informacji
 
 
Wczesne wspomaganie rozwoju:
 • wniosek o wczesne wspomaganie rozwoju
Wniosek o wczesne wspomaganie rozwoju
 • zgoda na przekazanie informacji
Zgoda na przekazanie informacji
 
 
Dysleksja:
 • informacja o uczniu z problemami w czytaniu i pisaniu
Informacja o uczniu z problemami w czytaniu i pisaniu

Kto jest na stronie

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

/* skrypt facebook livebox */